Uteplass-Skara1.gif

Her er det brukt sort naturskifer, anlagt mot en mur av knekkheller. Innfelt i skiferen er det LED lamper med blått lys, i tilfeldig plassering. Vannbåren varme i gulv er lagt inn.