F-Eiendom Service AS har en bred håndverksavdeling som kan utføre det meste innen de forskjellige fagområder som maling, muring og tømring. Denne kombinasjonene av fagfolk gjør at vi bl.a har spesialisert oss på oppussing og rehabilitering, samt oppføring av mindre tiltak som tilbygg og garasjer.  Fordi vi kan utføre hele oppussingen, kan vi lage detaljerte fremdriftsplaner og oversikt, noe som sikrer både kvalitet og tidsbruk.
Også rehabilitering, omgjøringer og restaurering av trehus, er noe vår byggmester har lang erfaring med. Vi kommer gjerne med forslag som sikrer en helhet når vi gjør om. Slik blir dere og vi fornøyd med sluttresultatet.
Vi har også noe erfaring med å tilpasse boliger til funksjonshemmede

Det er en kjent sak at det meste her i verden forfaller. Vi utfører nødvendig vedlikehold på boliger, og kan fortelle deg hva som bør gjøres nå, eller i nærmeste fremtid. Vår håndverksavdeling  utvikler og høyer din standard og verdi på boligen. Spør oss om tips og idéer ang. utvendig og innvendig oppussing.HÅNDVERKSTJENESTER:


Her er en liten oversikt over våre avdelinger og de mest vanlige oppdragene. Vi har et godt system med rapportering, direktekontakt med kunde og loggføring av våre jobber.


 


Murerarbeider:
Murerarbeider

 • Flislegging, kombinasjon tre og flis
 • Støping av dekke
 • Muring av peishyller og mursten
 • Oppsett av leca, støttemurer og forskaling
 • Pussing

Snekkerarbeider:

Snekkerarbeider


 • Bygging av terrasser, verandaer og rekkverk. Vi designer rekkverk som passer til hus eller hage
 • Gjerder
 • Innvendige arbeider, oppussing
 • Oppsetting av listverk, terskler
 • Tilpassing for funksjonshemmede
 • Riving av vegger, forsterking av dragere
 • Bytting av dører, vinduer
 • Kjøkken, bad og garderobemontering
 • Bygging av garasjer, carporter og små tilbygg
 • Restaurering, rehabilitering og omgjøringer

Anleggsgartner:

Anleggsgartner


 • Beleggningssten, skiferganger og heller
 • Anlegging av grøntanlegg
 • Planering
 • Beskjæring av busker og trær
 • Stubbefresing
 • Støttemurer
 • Hagedesign
 • Hagedam

Malearbeider:
Malearbeider


 • Maling utvendig og innvendig
 • Sparkling og strimling
 • Sletting av vegger og tak
 • Fresing av sprekte gjæringer for tetting
 • Legging av belegg
 • Behandling av gulv
 • Impregnering av teglsten
 • Sprøytelakkering av kjøkke

UTLEIE:
Vi tilbyr utleiehjelp til huseiere, og de som ikke ønsker å ta bryet med å ordne alle papirer, kontrakter og annonser.

Leiligheter:

Har du en leilighet eller et hus du ønsker å leie ut, men som du vil at profesjonelle skal ta seg av? Vi har lang erfaring med å leie ut leiligheter for kunder. Dette sikrer deg for problemer du kan støte på under et leieforhold. Vi passer på at kontrakter og overlevering er i hht gjeldende regler og forskrifter, samt at vi har opparbeidet en god oversikt i markedet over forskjellige typer leietagere. Dessverre er det mange som får seg en overraskelse når de leier ut, noe som fort kan bli et problem som følger de lenge. Som utleier må man vite hva man kan gjøre og hva man har lov til , dersom slike problemer dukker opp. Følgene av å få seg en slik opplevelse kan være at man vegrer seg for å leie ut igjen. Det er selvfølgelig synd, fordi slike leieinntekter ofte er kjærkommene kroner.

F-eiendomservice hjelper deg med utleie, og kan bidra både med vaktmestertjenester og tilsyn av eiendommen.


VEDLIKEHOLD:
Vår vedlikehold omfatter mindre reparasjoner på hus og eiendom, samt rutiner for å bremse ned slitasjen og aldringsproblemer på eiendom.

FDV- systemer:

Under vises en vedlikeholdskurve. Allerede før bygget er ferdigstillt begynner slitasjen. Ved mangel på vedlikehold vil dette bygget over tid bli i så dårlig forfatning at det må rives og gjennoppbygges igjen. Ved regelmessig vedlikehold vil man kunne opprettholde standarden på bygget fra det var nystillt.  I disse dager operer man med begrepet FDVU ( Forvaltning- drift- vedlikehold- utvikling). Dvs. at krav og forskrifter for bygg forandres i takt med tiden. Dersom man ikke følger disse vil bygget komme i en dårligere forfatning, selvom bygget holder samme standard som det var nytt. Teknisk og tidsmessig ligger det mange år bak. ( Eks. gamle hus har ikke varmekabler i gulv på bad, dette senker verdien kontra på nye hus som har det) Vedlikehold kan mange ganger være en god forsikring for uforutsette utgifter. Små skader eller mangler som ikke blir utbedret, kan fort utvikle seg til et stort avgiftssluk. Alle som eier eiendom bør derfor ha en vaktmester. Selv de små eneboligene bør ha en profesjonell som utfører tilsyn, dersom man ikke er god nok til å utføre riktig vedlikehold selv som huseier.


Mindre eiendommer:
 • Oppretting av humpete beleggningssten
 • vasking av hus
 • Klipping av hekker, busker og beskjæring av trær
 • Fjerning av gamle gjerder. Oppsetting av nye
 • Oppsetting av plattinger, helleganger og støttemurer
 • Vasking av terrassebord og andre impregnerte overflater
 • Fjerning av alger, sopp og mose fra f.eks takstein, beleggnings-stein og andre utsatte flater
 •  


  Tilsyn for eldre huseiere:
  Mange eldre sitter på store hus som de ikke klarer å rå med selv. Grunnen til at de fortsatt ønsker å bo der, er jo fordi dette har vært hjemmet deres i mange mange år. Dessverre vil bygningsmassen forfalle og bli i så dårlig stand at det kan oppstå store problemer hvis ikke nødvendig vedlikehold blir gjort. Vi synes de eldre skal få lov til å bo i boligen sin, så lenge de selv vil, uten at de må tenke på vedlikehold, stell av hage og andre ting som de ikke klarer å gjøre selv. Vi synes det er leit når eldre må flytte fra sitt hjem ufrivillig, bare fordi de ikke kan rå med det selv lenger. En god investering kan derfor være å leie inn en vaktmester som tar seg av de tyngste oppgavene og vedlikeholdet. På denne måten kan man bo i sitt flotte hjem, og slippe de andre bekymringen i mange år fremover.

  Håndverksoppdrag:
  • Vasking og maling av hus, gjerder etc. Inkl. soppdreper
  • Vedlikehold av terrasser, serviceintervaller
  • Små reparasjoner på hus utvendig og innvendig
  • Vedlikehold, opprettning av gårds-sten, heller og kantsten
  • Beskjæring av trær, klipping av busker. Trefelling
  • Vedlikehold av grøntanlegg, luking, sprøyting og riktig gjødsling/vanning
  • Stanse kraner som lekker, tette små lekkasjer, bytte rør
  • Reparere dørhåndtak, hengsler, dørpumper etc.

   


  VAKTMESTER:

  Vi utfører vaktmestertjenester for borettslag/ sameier, bedrifter og på de private eiendommene. Vi integrerer også våre vaktmestertjenester i våre utleieavtaler. Dvs. samtidig med at vi leier ut leiligheten din og sørger for dine leieinntekter, så utfører vi også tilsyn på eiendommen din. I utleieboliger er det alltid behov for ofte tilsyn og vedlikehold. Dette følger vi opp i vår vedlikeholdsavtale.


  Tilsyn i borettslag og større anlegg:

   

   Mange borettslag og bedrifter har omfattende og krevende tekniske inrettninger som trenger hyppige kontroller. Samtidig med at kravene til beboere og leietagere har blitt større, har det også kommet flere felt som krever sertifikater og kvalifisert personell. F-eiendomservice har ikke alle sertifikater til de forskjellige anlegg, men vi innehar en god del, og våre samarbeidpartnere dekker opp resten. Under er det listet opp noen punkter som vi utarbeider i våre vaktmester-rutiner.

  • Vedlikehold
  • Vakthold
  • Brann- og sikkerhetstilsyn
  • Påse at alarmsystemer fungerer
  • Tilsyn av slukningsutsyr og evt. sørge for årlig ettersyn av kvalifisert tekniker
  • Tilsyn og vedlikehold av ventilasjon
  • Gartnervirksomhet
  • Rengjøringstjenester
  • Tilsyn av sentralvarmeanlegg
  • Intern-kontroll systemer
  • HMS
  • ENØK
  • Rapporter, dokumentasjoner og journalføring

  Tilsyn på mindre eiendommer:

  Vi utfører også tilsyn og vedlikehold på mindre eiendommer. Det kan f.eks være eldre som gjerne vil bo i huset sitt, men som ikke greier å holde eiendommen sin vedlike. Det kan være at huseier ofte er på reisefot, og dermed ikke får så mye tid til å vedlikeholde hus og hage. Mange synes også det er greit at vi kommer innimellom og gir en hjelpende hånd. Vi er uansett til for å imøtekomme våre kunder på best mulig måte.

  Noen av de "vanligste" tjenestene vi utfører:

  • Tilsyn av hus ved eiers bortreise
  • Klipping av gress
  • Trilling av søpplekasser ut til vei
  • Ta inn post

  Vaktmester i bedrift:
  En god vaktmester gjør mer enn å bare reparere og vedlikeholde. For bedriftskunder er vårt mål å kunne bidra til økt effektivitet og arbeidslyst. Dette gjør vi ved å oppmuntre og skape en god dialog med ansatte, samtidig med at vi står fullstendig på "pinner" for de. Når ansatte føler de blir tatt vare på av bedriften sin, yter de også litt ekstra. Greier vi å øke effektiviteten og arbeidslysten, har vi gjort en god økonomisk innsparing for bedriften.